Våre Tjenester:

Vektertjenester

> Arrangementsikkerhet
> Ordensvakttjenester
> Resepsjon og sentralbord
> Mobiltvakthold
> Stasjonærtvakthold

 

> Områdevakthold

> Anleggsvakthold
> Bomiljøvakthold
> Låserunder og inspeksjoner

> Tilkallingstjenester
> Svinnkontroll

Teknisktjenester:

> Alarmsystemer/utrykkning
> Kameraovervåkning
> Adgangskontrollsystemer

Hjemmeside opprettet av