TRYGGHET & SERVICE I FOKUS

Et tryggere uteliv

Om oss

Om oss (mal)

Safe City Service AS

Safe City Service AS er et vaktselskap som tilbyr utleie av ordensvakter til alt fra serveringsteder til messer, konserter, arrangementer, o.l. Vi leverer tjenester som er tilpasset våre kunder. Vårt mål er å være nummer 1 i de tjenester vi jobber med. Våre kunder skal oppleve oss som profesjonelle, løsningsorientert, en seriøs leverandør av sikkerhetstjenester og ta alltid ansvar for din trygghet. Vi skal legge til rette, koordinere og skape trygghet for alle som kommer i kontakt med oss. Vi har vårt hovedvirke og satsingsområde i Larvik, Vestfold. Men tar oppdrag i hele regionen.

Våre verdier

Kvalitet

Vi er opptatt av kvalitet, og at det skal gjenspeiles i jobben vi utfører. Vi har godt innarbeidede rutiner, et solid fotfeste i bransjen, ansatte med god opplæring og bred erfaring. Med dette ønsker vi å levere en god tjeneste som ivaretar kundens interesser og gjestenes opplevelser.    

Respekt

I Safe City Service er vi opptatt av at alle mennesker skal respekteres og behandles likt. Vi er et selskap med ansatte, kunder og gjester som alle er forskjellige, det er derfor viktig for oss med et inkluderende arbeidsmiljø og å bidra til samhold og likestilling i samfunnet.    

Noen av våre varer og tjenester

ARRANGEMENTSIKKERHET

Vi har stor erfaring med arrangementsikkerhet og tilbyr vakt- og sikkerhetstjenester til alle typer arrangement, festivaler, konserter og events.

Vi tar ansvaret for alle sikkerhetsoppgaver og som leverandør utfører vi blant annet adgangskontroll, scenevakthold, artistsikkerhet, backstagevakthold, ro og ordenstjenester på området, veikontroll, parkeringskontroll, sikkerhetsledelse m.m.

Vi stiller også vår kompetanse til rådighet for suplering, opplæring og ledelse av arrangørenes egne dugnadsvakter.

Planverk, analyser og søknader

Vi utarbeider sikkerhetsplaner, evakueringsplaner, risiko- og sårbarhetsanalyser samt nødvendige søknader. Å lage et godt planverk i forkant av et arrangement sikrer at man får nødvendige tillatelser og bidrar til god samhandling mellom offentlige etater, innleide vakter, frivillige og andre involverte. I tillegg vil man være forberedt på å håndtere uforutsette situasjoner underveis i arrangementet og verste fall være bedre stilt til å håndtere en eventuell krise.

Les mer ...

ORDENSVAKT

Våre ordensvakter er den synlige tryggheten for besøkende gjester og medarbeidere hos våre oppdragsgivere. Som ordensvakter innehar vi lang erfaring med sikkerhet i utelivet. Ved hjelp av kurs og videreutvikling bidrar vi til å skape trygge og gode opplevelser i utelivet.

Safe City Service  leverer sikkerhetstjenester til oppdragsgivere i utelivsbransjen hver helg. Konflikthåndtering, service, kommunikasjon, førstehjelp og brannvern er en del av hverdagen.

Vi tilbyr også tjenester innen sikkerhetsrådgiving, evakuering, brannvern m.m som kan være relevante for din virksomhet.

RIGGING

Trenger du ekstra mannskap til rigg for et arrangement?

Les mer ...

JOBBE HOS OSS?

Safe City Service AS har til enhver tid behov for kvalifisert personell innen sikkerhetsbransjen med positive holdninger, serviceinnstilling, pliktoppfyllende og som er glad i å jobbe med mennesker.

Les mer ...

VEKTERKURS

Liker du å jobbe med mennesker og har et ønske å jobbe innen sikkerhet?Vi i safe City Service kan bistå med grunnutdannelse for vektere.

Vi bruker cookies for at nettstedet skal fungere bra.
Når du bruker tjenestene våre, godtar du dette.